Gemeente Wijdemeren - Feiten en cijfers waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Hieronder vindt u feiten en cijfers over het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek.

Ons beheergebied

 • ongeveer 1,3 miljoen mensen;
 • grotendeels onder zeeniveau;
 • hoogste punt: +37,7 meter N.A.P.;
 • laagste punt: -6,70 meter N.A.P.;
 • 70.000 hectare oppervlakte;
 • 9.500 hectare open water;
 • 12 zuiveringsinstallaties;
 • 240 gemalen
 • 105 sluizen
 • 590 stuwen
 • 20 gemeenten
 • wonen, werken, recreĆ«ren;
 • diverse belangen: natuur, landbouw, recreatie, stadsleven;
 • afwisselend landschap.

Onze kerntaken

 • veiligheid: veilige dijken en droge voeten;
 • voldoende water: niet teveel en niet te weinig water in de sloot en onder maaiveld;
 • schoon water: rioolwater zuiveren, zorg voor ecologisch en chemisch goede kwaliteit water;
 • klimaatbestendige omgeving.

Daarnaast

 • op en om het water: veilig vaarwater, recreatie, natuur en cultureel erfgoed;
 • innovatief en duurzaam: kennis ontwikkelen, kosten optimaliseren, innovatie, circulaire economie en energie besparen.