Autisme, dyslexie of ADHD, hulp bij

Home » Wonen en werken » Zorg, welzijn, werk en inkomen » Jeugd en jongeren » Autisme, dyslexie of ADHD, hulp bij

Autisme, dyslexie of ADHD, hulp bij

Scholen bieden basisondersteuning voor niet-ernstig enkelvoudige dyslexie. De zorg voor ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) valt onder de gemeente. 

Een psychiater stelt vast of er hulp nodig is bij ADHD of autisme.

[+] Aanvragen[+] Voorwaarden

Wat moet u doen:

  • U kunt zelf zoeken via onze digitale gemeentegids voor een overzicht van instellingen en verenigingen die u kunnen helpen. Via de GGD Gooi & Vechtstreek vindt u een overzicht van instellingen, praktijken en activiteiten op het gebied van de zorg en welzijn in de regio. 
  • Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Eerst kijken we samen naar mogelijke oplossingen. Wat kunt u zelf en wie kan u ondersteunen? Hoe kunnen we het goed regelen? 
  • Soms is er professionele ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld van een medewerker van het Sociaal Wijkteam. Dit team helpt of roept hulp in als er meerdere problemen tegelijk zijn.