Gemeente Wijdemeren - Zoddeland

De gemeente gaat het Zoddeland herinrichten en 30km-verkeersmaatregelen treffen op de Legakker, Lange Wetering, de Vijnen en de Grienden.

Zoddeland

De gemeente wil het Zoddeland in Nederhorst den Berg herinrichten. Deze herinrichting zal voornamelijk bestaan uit het invoeren van een 30 km zone, het aanbrengen van parkeerplaatsen, het verwijderen/aanbrengen van groen en rioleringswerkzaamheden. Tevens willen we op de omliggende straten beperkte 30 km maatregelen treffen.

De gemeenteraad heeft op 21 september 2017 ingestemd met het ontwerp herinrichting Zoddeland e.o. en het bijbehorende krediet beschikbaar gesteld. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot bestek en werktekeningen om uiteindelijk een aannemer te kunnen selecteren. Naar verwachting starten de werkzaamheden begin 2018. De bewoners worden hier nog nader over geïnformeerd.

Bijlagen

Vervolg

Na de informatieavond(en) wordt het voorlopig ontwerp definitief gemaakt. Dit definitief ontwerp wordt op een inloopavond aan u voorgelegd, zodat u kunt zien wat er met uw eventuele opmerkingen en suggesties is gebeurd. 

Planning

Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt naar werktekeningen en bestek voor uitvoering. Na toestemming van de raad van de gemeente wordt het werk uitgevoerd. Naar verwachting start dit medio 2017.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de heer M. Endlich van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.