Gemeente Wijdemeren - Jan-Jaap de Kloet

Dhr. J.J. de Kloet

Functie(s): Wethouder
Rollen: Lid College van B & W, Lid DorpsBelangen,
Partij: Dorpsbelangen
Email: Stuur een mail
Adres: p/a Rading 1
Postcode: 1231 KB
Woonplaats: Loosdrecht
Nevenfuncties:

Nevenfuncties voortvloeiend uit de functie van Wethouder van Wijdemeren:

 • Lid Algemeen Bestuur Regio Gooi en Vechtstreek
 • Voorzitter Regionaal overleg Cultuur, Erfgoed, Recreatie en Toerisme
 • Voorzitter Toerisme Gooi en Vechtstreek
 • Namens Regio G&V vertegenwoordiger in Cultuuroverleg MRA
 • Lid Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht eo.
 • Adviseur Dagelijks Bestuur Plassenschap Loosdrecht eo.
 • Lid Stuurgroep Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
 • Lid Provinciale Stuurgroep Gooi en Vechtstreek (daarin ‘trekker’ Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Naarden Buiten de Vesting en Verder met de Vesting Muiden)
Portefeuille:

Eerste locoburgemeester

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Gebiedsakkoord
 • Water
 • Recreatie en toerisme
 • Vastgoed
Jan-Jaap de Kloet