Gemeente Wijdemeren - Gemeente Wijdemeren stelt actieplan LHBTIQ+ vast

De gemeenteraad van Wijdemeren stelde onlangs het actieplan LHBTIQ+ vast. Een belangrijk onderdeel van dit plan is inwoners te laten meedenken over het beleid.

“Het actieplan vertelt hoe we in het bestaande beleid van de gemeente meer aandacht kunnen besteden aan LHBTIQ+: lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, interseksuelen, queer of questioning en al het onbenoemde. Landelijk zijn talloze voorbeelden te noemen. Denk bijvoorbeeld aan gaycafés voor ouderen of het zichtbaar maken van regenboog-zebrapaden. Het gaat er echter vooral om waar onze inwoners behoefte aan hebben. We onderzoeken dit daarom graag samen met hen.”

Meepraten in Wijdemeren

De gemeente doet een oproep aan inwoners om mee te praten over het beleid. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via mevrouw M. Verdegaal m.verdegaal@wijdemeren.nl  onder vermelding van ‘werkgroep LHBTIQ+’. Ook wordt een enquête uitgezet onder het burgerpanel van Wijdemeren. Het actieplan LHBTIQ+

woensdag 19 juni 2019