Gemeente Wijdemeren - Freek Ossel

Dhr. F. Ossel

Functie(s): Waarnemend burgemeester
Rollen: Voorzitter Gemeenteraad, Voorzitter College van B & W,
Email: Stuur een mail
Nevenfuncties:

Nevenfuncties voortvloeiend uit de functie van burgemeester van Wijdemeren:

 • Voorzitter Plassenraad Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuur Recreatie Middden-Nederland
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Lid MD Raad Nationale Politie (november 2017 – heden)
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren (sinds 2018)
 • Voorzitter gemeenschappelijke regeling BSWW (belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren)

 Maatschappelijke nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting De Waterheuvel, werkgemeenschap voor  mensen met een psychiatrische achtergrond (juni 2017 – heden)
 • Comité van Aanbeveling van de Stichting Kunst aan de Dijk in Kortenhoef (november 2018 - heden)
 • Voorzitter Stichting Frascati Theater (2015 – heden)
 • Lid beoordelingscommissie Nationale Museale Verkenning Slavernijverleden gemeente Amsterdam (juni 2018 - heden)

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Portefeuille:
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijk-juridische zaken
 • Handhaving
 • Verkiezingen
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en burgerparticipatie
 • Basisregistraties BAG/BGT
 • ICT
Freek Ossel