Gemeente Wijdemeren - Plein Nederhorst den Berg

De gemeente gaat het plein in Nederhorst den Berg in verschillende fases herinrichten. Fase 1a is eind 2016 uitgevoerd. In deze fase is een stuk haag achter de muziektent aangeplant en een eerste nieuwe bank geplaatst. Ook is een windvaan geplaatst op de muziektent. Dit is de start van een volledige herinrichting van het plein.

Het plein in Nederhorst den Berg

In december 2014 is bij de gemeente een burgerinitiatief ingediend om het plein in Nederhorst den Berg een naam te geven en met een creatieve uiting dit idee kracht bij te zetten. Vervolgens is een werkgroep opgericht, bestaande uit betrokken inwoners van Nederhorst. Deze werkte in overleg met de gemeente verdere plannen uit. Zowel de burgemeester als de wethouder staan achter de plannen en hebben de herstructurering van de plein (oorspronkelijk gepland in 2018) naar voren gehaald. In 2015 en 2016 waren er meerdere bijeenkomsten, waarbij bewoners uit de omgeving zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn plannen van de werkgroep gepresenteerd en hebben bewoners de kans gekregen hun mening en ideeën te delen.

Herinrichting

In het plan van de bewoners en de gemeente staat dat het plein meer het karakter van een echt dorpsplein krijgt. Op het plein wordt een prettige sfeer gecreëerd, om samen te komen en te verblijven. De jeu-de-boules baan en muziektent spelen hierin een belangrijke rol. Maar ook is er gelegenheid om te zitten op een van de nieuwe bankjes. Enkele nieuwe bomen geven het plein een groene uitstraling en haagjes rondom geven het plein beschutting tegen het (drukke) verkeer op de Dammerweg en de Voorstraat.

Gefaseerde uitvoering

De herinrichting van het plein is opgedeeld in fases. Enkele onderdelen van de herinrichting (fase 1a) zijn eind vorig jaar uitgevoerd. Rond de muziektent is al een deel van de haag aangeplant en er is een bankje voor de muziektent geplaatst. Op het dak van de muziektent is een windvaan geplaatst. Deze is aan de gemeente geschonken door de werkgroep. Vanaf de muziektent zijn op de bestrating voetstappen geschilderd.

In fase 1b wordt de rest van het plein samen met de Dammerweg en de Voorstraat opnieuw ingericht. De jeu-de-boules baan wordt verplaatst en overal rondom het plein worden hagen aangeplant. De Dammerweg wordt een 30km-zone. De kruising met de Brilhoek wordt een gelijkwaardige kruising, zonder verkeerslichten. Langs de rijbaan worden enkele extra parkeervakken aangelegd en de twee parkeerterreinen krijgen een aparte in- en uitgang.

Fase 2 bestaat uit het vervangen van de riool(pers)leiding tussen het Ankeveensepad en de Meerlaan en tussen de J. Israëlslaan en de Meerlaan. Daarnaast wordt onder het plein een deel van het vrijverval riool vervangen of gerepareerd. In de Dammerweg en de Voorstraat wordt verder een apart riool aangelegd, voor de afvoer van regenwater. In de Torenweg wordt een nieuw riool gelegd voor de afvoer van vuil water. 

Zie ook

Meer weten?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de projectleider van de gemeente, de heer Maat. Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag. Telefoonnummer 14 035. U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.