Gemeente Wijdemeren - Informatieavond Plassengebied

Op dinsdag 10 december zijn er tussen 18.30-21.30 uur verschillende informatiesessies over het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Benieuwd? Aanmelden kan t/m vrijdag 6 december.

In iedere sessie staat één thema’s uit het Gebiedsakkoord centraal. In dit akkoord werken ruim 20 partijen samen aan verschillende projecten om het Loosdrechts Plassengebied te verbeteren en aantrekkelijker te maken. 

Ronde 1 (19.15-19.45 uur)

NNN-natuurontwikkeling

We praten u bij over de ontwikkeling van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het vervolgproces in de deelgebieden Weersloot/ Egelshoek en Kortenhoef Oost.

Vaarverbinding

Is het mogelijk om een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal te maken? En wat zijn dan de effecten en belangen? Om dit goed af te wegen, is een milieueffectrapportage (MER) gemaakt. Tijdens deze sessie informeren we u op hoofdlijnen over de uitkomsten van het MER-onderzoek en over de vervolgstappen.

Cabomba- en kreeftenaanpak

Hoewel het lastig blijft om de woekerende waterplant Cabomba en de Amerikaanse rivierkreeft goed te bestrijden, worden er toch stappen gezet. We vertellen u over de Cabomba-aanpak en de eerste uitkomsten van het kreeftenonderzoek.

Onderzoek waterkwaliteit

Zo’n 80 betrokkenen uit het gebied hebben geholpen met het verzamelen van gegevens over het water in de plassen. U hoort hoe deze gegevens helpen bij onderzoek naar de verbetering van de waterkwaliteit.

Ronde 2 (20.15-20.45 uur)

NNN-natuurontwikkeling

We praten u bij over de ontwikkeling van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het vervolgproces in de deelgebieden Weersloot/ Egelshoek en Kortenhoef Oost.

Natura 2000

Het Vechtplassengebied is een Natura2000-gebied. U hoort wat dat betekent en wat de relatie is met het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de stikstofproblematiek.

Kwetsbare moerasvogels

Hoe kunnen we de kwetsbare moerasvogels behouden en hun leefgebied herstellen? Tijdens deze sessie praten we u kort bij over dit project en laten we u meedenken over mogelijke natuurmaatregelen.

Recreatie en natuur

Samen met omgevingspartijen is een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop natuur en waterrecreatie kunnen samengaan. We nemen u graag mee in de aanbevelingen uit het rapport.

Aanmelden

De informatieavond is in het Fletcher Hotel Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 253. Geïnteresseerd in een van de sessies? Aanmelden kan tot en met vrijdag 6 december, 17.00 uur via secretariaat_ovp@noord-holland.nl (ovv de excursienaam). Wees er snel bij, want vol=vol!

dinsdag 3 december 2019