Gemeente Wijdemeren - Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten: dat is het motto van het Jeugdsportfonds. In de gemeente Wijdemeren denken we daar ook zo over. Daarom zijn we aangesloten bij het Jeugdsportfonds Noord-Holland. Zo geven we ieder kind een kans om lekker te sporten.

Sporten is heel belangrijk, voor volwassenen maar ook voor kinderen. Het is goed voor de gezondheid en leert kinderen ook belangrijke sociale lessen, zoals samenwerken en omgaan met verlies. Meestal is sporten niet gratis. Voor sommige gezinnen zijn de contributie van sportverenigingen en sportattributen een te grote kostenpost. Juist voor deze gezinnen is er het Jeugdsportfonds.

Vergoeding

Gezinnen met een minimuminkomen, of maximaal 10% daarboven, komen in aanmerking voor een vergoeding van het Jeugdsportfonds. Voor kinderen tot 18 jaar krijgt u maximaal € 225,- vergoeding voor contributie en eventuele sportattributen.

Wat kunnen ouders doen?

Ouders, sportverenigingen en kinderen zelf kunnen geen aanvraag indienen. De aanmelding gaat via een intermediair. Een intermediair is iemand die vanuit zijn werk betrokken is bij de zorg en ontwikkeling van kinderen, zoals een leerkracht, huisarts, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker, GGD’er, sportbuurtwerker of diëtist. Ouders kunnen zelf wel het initiatief nemen en alle benodigde informatie aan de intermediair geven, zodat deze het kind kan aanmelden. De informatie die de intermediair nodig heeft:

  • persoonsgegevens van uw kind: naam, adres en geboortedatum
  • gegevens van de sportvereniging waar uw kind wil sporten, inclusief rekeningnummer en contributiebedrag
  • indien mogelijk en van toepassing, de gegevens van de benodigde sportattributen 

Ga naar de lijst met intermediairs.

Intermediairs

Als intermediair bent u degene die kinderen tot 18 jaar kan aanmelden bij het Jeugdsportfonds. Dit gebeurt in vier eenvoudige stappen:

  1. Ga naar http://www.jeugdsportfonds.nl/ en klik in de rechterkolom op de knop ‘Aanvraag indienen?’
  2. Vul uw eigen gegevens in en klik op OK. Voor kinderen uit Wijdemeren selecteert u de regio NH-Wijdemeren.
  3. Na beoordeling van het Jeugdsportfonds krijgt u een e-mail retour met een specifieke link. Klik erop en vul de aanvraag in met onder andere de gegevens van de sportvereniging waar het kind wil sporten. Alles ingevuld? Druk op OK.
  4. Na goedkeuring van de aanvraag en ontvangst van de factuur van de sportvereniging, betaalt het Jeugdsportfonds het toegewezen bedrag aan de betreffende sportvereniging.

Stichting Goedemeren

In onze gemeente werft de stichting Goedemeren extra geld voor het jeugdsport- en het jeugdcultuurfonds. Kijk voor meer informatie op de website van de stichting Goedemeren.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem contact op met Francis Heijneker, consulent van het Jeugdsportfonds. Ze is bereikbaar via telefoonnummer (023) 20 55 000. U kunt ook een e-mail sturen naar consulent.noordholland@jeugdsportfonds.nl. Of u kijkt op de website van het Jeugdsportfonds.