Gemeente Wijdemeren - Keurmerk Veilig Ondernemen - De Meenthof

In Wijdemeren loopt een KVO-traject voor winkelgebied de Meenthof in Kortenhoef.

Winkelcentrum de Meenthof in Kortenhoef

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een initiatief van de overheid en is een succesvolle methode om de criminaliteit, onveiligheid en uitstraling in winkelgebieden en op bedrijventerreinen aan te pakken en te verbeteren.

Doel KVO

Het doel van Keurmerk Veilig Ondernemen is om op basis van samenwerking tussen onder ander ondernemers, eigenaren, bewoners, politie, brandweer en de gemeente, bestaande (veiligheids-)problemen in het gebied aan te pakken en hierdoor een veilige omgeving voor ondernemers en bezoekers te creëren. Het moet een schone, onbeschadigde en veilige plek zijn om goed te kunnen ondernemen.

Enquête en schouw

Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Kamer van Koophandel en een adviseur Keurmerk Veilig Ondernemen is in het winkelgebied de Meenthof een enquête gehouden. Met de uitkomst is een plan van aanpak gemaakt. Ook is er een schouw gehouden in en rond het winkelgebied, om te zien wat er is en waar verbeterpunten liggen.

Zichtbare veranderingen

Alle betrokkenen werken samen aan het bereiken van zoveel mogelijke zichtbare oplossingen. Dit komt het winkelgebied ten goede. Schoon, heel en veilig, een goede uitstraling en een gebied van deze tijd, spreekt ook andere ondernemers en bezoekers aan.

Na een jaar is er weer een enquête, de één-meting, om vast te stellen hoe de ondernemers het winkelgebied nu ervaren. De praktijk leert dat er vaak een groot (positief) verschil is tussen de eerste en de tweede enquête.

Werkgroep

Om het KVO-traject te begeleiden, is er een werkgroep samengesteld. Lees meer over de samenstelling van de werkgroep en de agenda's en verslagen van de bijeenkomsten.

Handige links

Contact

Voor meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen op De Meenthof kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 035. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.