Gemeente Wijdemeren - Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen - De Meenthof

Om het Keurmerk Veilig Ondernemen-traject te begeleiden, is er een werkgroep samengesteld, bestaande uit een projectadviseur KVO, een vertegenwoordiger van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), brandweer, politie, de Grontmij (vastgoedeigenaar), zes ondernemers en de gemeente.

De werkgroep komt 6 keer per jaar bijeen om richting aan het traject te geven, de voortgang te bewaken en knelpunten te signaleren. De werkgroep staat onder leiding van de heer M.J. van Weel, projectadviseur KVO.

Samenstelling

Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende personen:

Maarten J. van Weel Projectadviseur KVO
Paul van der Weiden Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Loe van de Borgh  Brandweer Gooi en Vechtstreek
Carl Klein Wijkagent
Anneke Krans Dobey
Mariette Steenvoorden Bloemenhuis Lobelia
Peter Landwaart Albert Heijn
Jeroen van der Linden Bakker Sturkenboom
Ruud Kempers Blokker, Voorzitter
Michael Zetter Jumbo
Anita Bleij Grontmij
Willy Janneman Bewoonster
de heer L. Soeters Bewoner
Theo Reijn Gemeente Wijdemeren, Wethouder EZ
Jan Vergeer Gemeente Wijdemeren, Bedrijfscontactfunctionaris, Secretaris

Verslagen

Volgende bijeenkomsten

De werkgroep vergadert van 14.00 tot 15.00 uur in de Dobber, Meenthof 26 in Kortenhoef,  op de volgende data:

  • Maandag 26 januari 2015
  • Maandag 23 maart 2015
  • Maandag 8 juni 2015
  • Maandag 7 september 2015
  • Maandag 19 oktober 2015
  • Maandag 30 november 2015

De schoonmaakacties staan gepland voor

  • Woensdag 20 mei 2015, van 8.00 tot 10.30 uur
  • Donderdag 10 december 2015 van 8.00 tot 10.30 uur