Gemeente Wijdemeren - Prijsvraag: naam cultureel centrum

Heeft u een leuke, mooie of originele suggestie voor de nieuwe naam van het cultureel centrum in Kortenhoef? Inzenden kan tot 31 oktober.

CCK Welke naam kiest u?

Richtlijnen

Enkele richtlijnen voor naamgeving zijn:

  • Namen met een eenvoudige spelling hebben de voorkeur, evenals makkelijk uit te spreken namen. Moeilijk uitspreekbare buitenlandse namen vermijden we;
  • Voorkom verwarring met bestaande naamgevingen (aan gebouwen en/of openbare ruimte);
  • Een toelichting bij de aangereikte naamgevingen wordt erg op prijs gesteld.

Bij persoonsnamen gelden de volgende specifieke richtlijnen:

  • Plaatselijk gebonden persoonlijkheden kunnen vernoemd worden als zij voor Wijdemeren een buitengewone maatschappelijke, culturele of sociale betekenis hadden;
  • Personen die niet plaatselijk gebonden zijn kunnen vernoemd worden als zij internationaal, nationaal of regionaal van buitengewone maatschappelijke, culturele of sociale betekenis waren;
  • Er worden in principe geen personen vernoemd die nog in leven zijn, met uitzonderling van leden van het Koninklijk Huis.

Cultureel centrum

Het cultureel centrum staat bij de Regenboogschool in Kortenhoef en is multifunctioneel te gebruiken. Er is een kleine theaterzaal met 72 zitplaatsen, een garderobe en foyer. Het gebouw is rolstoel- en milieuvriendelijk. De officiële opening is later dit jaar.