Gemeente Wijdemeren - Eikenlaan, Beukenlaan, Nootweg

De gemeente gaat de Eikenlaan, de Beukenlaan en de Nootweg (tussen de Eikenlaan en de Rading) in Nieuw-Loosdrecht herinrichten.

Beukenlaan

De herinrichting bestaat voornamelijk uit het invoeren van een 30 km zone, het aanbrengen van parkeerplaatsen, het aanpassen van het groen en rioleringswerkzaamheden.

Informatieavond

De gemeente informeert de bewoners tijdens informatieavonden. Deze avonden worden per aan te passen straat gehouden. De bewoners worden per brief voor deze avonden uitgenodigd. Tijdens de informatieavonden worden de ontwerpen toegelicht en kunt u uw opmerkingen en suggesties geven. Na de informatieavond(en) wordt het voorlopig ontwerp definitief gemaakt. Na toestemming van de gemeenteraad start de uitvoering.

Zie ook

Vragen?

Heeft u nog vragen over de informatieavonden? U kunt contact opnemen met de heer M. Endlich van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer 14 035. U kunt ook onderstaand contacformulier gebruiken. 

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.