Gemeente Wijdemeren - Samen op de weg

De schoolomgevingen in Wijdemeren zijn veilig. Maar we proberen altijd de verkeersveiligheid te vergroten.

Wethouder Reijn is op de Mr. Kremerschool in Nederhorst den Berg voor het project 'Veilig naar school in Wijdemeren'.

Herkenbaarheid

Een van de onderdelen is het herkenbaar maken van de schoolomgeving. Dat kan met de juiste waarschuwingstekens. Maar ook met gekleurde paaltjes en het woord ‘school’ op het wegdek.

Maatwerk

De werkwijze van het plaatsen van het woord ‘school’ is afhankelijk van de bestrating, de maximum snelheid en de breedte van de weg. Niet alleen technisch, ook juridisch moet de situatie kloppen. Ook buiten de schoolspits. Maatwerk dus voor iedere school.

Samenwerking

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor een schone en veilige openbare ruimte. Met een goede inrichting kunnen we het gedrag van weggebruikers beïnvloeden. Samenwerking staat daarom centraal.