Gemeente Wijdemeren - Sociaal Wijkteam

Heeft u meerdere vragen over of problemen met zorg, welzijn, opvoeden, opgroeien, werk of inkomen?

Dan zoekt het Sociaal Wijkteam samen met u naar oplossingen. Zo dicht mogelijk in de buurt, met hulp van familie en vrienden. Is er professionele hulp nodig? Dan kijken we samen welke hulp bij u past. De regie ligt altijd bij u. 

Meldpunt verward gedrag

Bij verward gedrag gaat het om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Kent u iemand in uw omgeving die hiermee te maken heeft? Maakt u zich zorgen? Ook dan kunt u terecht bij het sociaal wijkteam via telefoonnummer 14 035 of onderstaand contactformulier. Kijk voor meer informatie op www.kijkjijomofkijkjijweg.nl

Hoe werkt het Sociaal Wijkteam

  1. Vraag. Heeft u meerdere persoonlijke vragen of problemen? Of maakt u zich zorgen over een ander? Neem contact op en vraag naar een medewerker van het Sociaal Wijkteam via telefoonnummer 14035 of onderstaand contactformulier.
  2. Contact. U krijgt een medewerker aan de telefoon. Als het nodig is, maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
  3. Gesprek. Samen met mensen die voor u belangrijk zijn gaan we in gesprek. We kijken samen naar mogelijke oplossingen. En wat uw familie, vrienden of buren daarin kunnen betekenen.
  4. Plan. Samen maken we een ondersteuningsplan. Als dat nodig is, krijgt u een verwijzing voor professionele hulp.
  5. Actie. Het ondersteuningsplan wordt uitgevoerd door u en door degenen die daar voor nodig zijn.
  6. En verder: Dit bespreekt u verder met één van onze medewerkers.

Wie belt u bij welk probleem?

  1. Alarmcentrale: 112. Bij ‘bloed en spoed’ belt u 112. Daar pak je daders én red je levens mee.
  2. Politie: 0900-8844. Geen spoed, wel politie nodig. De politie verwijst u soms ook door naar het Sociaal Wijkteam.
  3. Veilig Thuis: 0800-2000. Bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij vermoedens van geweld bij anderen, of misschien in uw eigen gezin. Veilig Thuis verwijst ook naar het Sociaal Wijkteam.
  4. Gemeente (sociaal wijkteam): 14 035. Bij allerhande vragen over zorg, welzijn, jeugd, opvoeden, opgroeien, werk, inkomen of WMO. Bijvoorbeeld als u zorg nodig heeft, hulp bij het opvoeden, of hulp wilt bij uw schulden. 

Maak kennis met het Sociaal Wijkteam

Privacy, klachten en gedragscode

Lees meer over de gedragscode van de gemeente, hoe sociale wijkteams omgaan met uw privacy en hoe u klachten kunt doorgeven:

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.