Gemeente Wijdemeren - Aardgasvrij Wijdemeren: Wat vindt u?

De Rijksoverheid vraagt ons om in 30 jaar tijd wijk voor wijk van het aardgas af te stappen. Om daar invulling aan te geven werken we komend jaar aan een plan waarin we op hoofdlijnen beschrijven hoe we dit gaan doen, de zogenaamde Transitievisie Warmte. We vinden het belangrijk dat u hierover mee kunt praten en denken. Vul daarom de enquête in en laat ons weten waar u kansen ziet, of u zich zorgen maakt en hoe we u het beste op de hoogte kunnen houden.

Wethouder Boermans: “Deze enquête is een belangrijke stap richting de Transitievisie Warmte. Ik ben erg benieuwd hoe u over de plannen denkt om wijk voor wijk van het aardgas af te gaan en wil ook graag weten welke zorgen er leven. Zo wordt het steeds duidelijker welke stappen we nog moeten zetten om deze grote verandering in onze hele gemeente door te voeren.”

Doe ook mee!

U kunt de enquête tot en met maandag 19 april invullen. Deelname duurt ongeveer tien minuten. Op woensdag 26 mei is er een digitale bewonersbijeenkomst over de Transitievisie Warmte. Tijdens deze avond presenteren we de resultaten van de enquête.

Deelname enquête

Bewonersbijeenkomst

Tijdens de bewonersbijeenkomst nemen we u mee in de plannen van de gemeente om aardgasvrij te worden, we brengen u op de hoogte van de keuzes die nog gemaakt moeten worden en de maatregelen die u nu al kunt treffen om te zijner tijd klaar te zijn voor een overstap naar een alternatieve energiebron. Uiteraard is er ook tijdens deze bewonersbijeenkomst de mogelijkheid om uw zorgen en ideeën met ons te delen. Binnenkort informeren we u hier verder over.

dinsdag 30 maart 2021