Tweede Kamerverkiezingen 2017

Home » Actueel » Tweede Kamerverkiezingen 2017

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Hier leest u alles over de verkiezingen.

Voorlopige uitslag

Voorlopige uitslag Wijdemeren Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u stemmen op de leden van de Tweede Kamer. U vindt hier meer informatie over de verkiezingen.

Inzage in proces verbaal

U kunt het proces verbaal van de verkiezingen inzien bij burgerzaken tussen 16 en 22 maart. Openingstijden: maandag en vrijdag van 8.30 - 12.30 uur, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.30 en 14.00 uur.

Wanneer ontvangt u de stempas en de kandidatenlijst?

25 februari 2017 ontvangt u per post een stempas. Deze wordt gestuurd naar het adres waar u op 30 januari 2017 ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). De kandidatenlijsten volgen een week voor de verkiezingen.

Wat moet u meenemen naar het stembureau?

U kunt alleen stemmen als u uw stempas en uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) bij zich heeft. Het is daarom van groot belang dat u beiden meeneemt naar het stembureau. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Mag uw identiteitsbewijs verlopen zijn?

Ja, bij wijze van uitzondering mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op 15 maart 2017 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat ‘geldig tot 15 maart 2012’ of elke latere datum.

Waar en wanneer kunt u stemmen?

In de gemeente Wijdemeren mag u in alle stemlokalen binnen de gemeente stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u hoeft daar niet te stemmen. De stembureaus zijn woensdag 15 maart geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. Stembureau’s in Wijdemeren:

 • Hervormde Kerk, Noordereinde 14, ’s-Graveland
 • De Dobber, Meenthof 46, Kortenhoef
 • Veenstaete, Oudergaarde 1
 • Wapen van Ankeveen, Stichts End 41, Ankeveen
 • Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56, Kortenhoef
 • Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
 • De Emtinckhof, Eikenlaan 51, Loosdrecht
 • Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 169, Loosdrecht
 • Catamaran, Bleekveld 1, Loosdrecht
 • De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2, Nederhorst den Berg
 • Kantine Voetbalvereniging Nederhorst, Platanenlaan 1, Nederhorst den Berg

Hoe laat u iemand anders voor u stemmen?

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Dat kan op twee manieren:

Ondertekenen stempas

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde). Ook geeft u een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Wijdemeren woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag maximaal twee machtigingen aannemen. Hij/zij brengt de volmachtstem gelijktijdig uit met de eigen stem. Het geven van deze onderhandse volmacht kan tot op de dag van de verkiezingen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan handig zijn als u al lang van te voren weet dat u niet aanwezig zult zijn op de dag van de verkiezing en ook niet in staat zult zijn om een onderhandse volmacht te verlenen. Voor de verkiezing van de Tweede Kamer kunt u iemand uit heel Nederland aanwijzen. U moet hiervoor uiterlijk 10 maart een aanvraag indienen bij burgerzaken. Vul het formulier stemmen bij volmacht in en onderteken het formulier beiden. U stuurt het formulier voor 10 maart aan Gemeente Wijdemeren, afdeling burgerzaken, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U mag het ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis.

Bij het verlenen van een schriftelijke volmacht hoeft u géén identiteitsdocument te overleggen. De gemeente kan uw gegevens in de gemeentelijke basisadministratie verifiëren. De gemachtigde ontvangt per post ongeveer een week voor de verkiezing een volmachtbewijs. Met dit volmachtsbewijs en het eigen legitimatiebewijs kan de gemachtigde stemmen. De door u gemachtigde persoon brengt de volmachtstem gelijktijdig uit met de eigen stem.

Volmacht gegeven? Dan zelf niet stemmen

Hebt u een volmacht aan iemand anders gegeven?

 • Dan bent u niet bevoegd om deze volmacht in te trekken
 • Dan mag u zelf niet meer gaan stemmen. Het is strafbaar om te komen stemmen als u iemand anders al hebt gemachtigd

Stempas kwijt?

Bent u de stempas kwijt? Vraag uiterlijk dinsdag 14 maart tot 12.00 uur een vervangende stempas aan bij burgerzaken. Mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Stemmen in een andere gemeente?

U kunt in een andere gemeente stemmen door uw stempas om te ruilen voor een kiezerspas. Dit kan op twee manieren:

Schriftelijk aanvragen

U kunt het aanvraagformulier kiezerspas gebruiken. Deze stuurt u op naar gemeente Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij burgerzaken. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart door de gemeente zijn ontvangen.

Persoonlijk aanvragen

Tot en met 14 maart 12.00 uur kunt u persoonlijk een kiezerspas aanvragen bij burgerzaken. Neem uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee.

Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunen. De verklaringen kunt u afleggen in het gemeentehuis. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf, dus van 16 tot en met 30 januari. U maakt hiervoor een afspraak met burgerzaken.

Meer weten?

Neem contact op met de medewerkers van burgerzaken