Heeft u of uw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heeft u zorg nodig door ouderdom? Dan kunt u ondersteuning aanvragen. De gemeente gaat samen met u kijken of een PGB een passende oplossing is. Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. Meer informatie over het Persoonsgebonden budget kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Contact

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 035 of u kunt het hulpvraagformulier invullen. 

Hulpvraag stellen