Voor een goede dienstverlening gebruiken wij persoonsgegevens van en over u. Bijvoorbeeld uw geboortedatum en adres. Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede dienstverlening aan onze inwoners en aan de bezoekers van www.wijdemeren.nl gebruiken wij persoonsgegevens van en over u. Voorbeelden van persoonsgegevens, die wij gebruiken, zijn:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naar uw gezondheid en/of uw inkomen wordt meestal niet gevraagd. Behalve als het nodig is om u te kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een traplift of huishoudelijke hulp. Of als u hulp nodig heeft bij financiële problemen. In die gevallen worden ook deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens gebruikt. Gezondheidsgegevens zijn een voorbeeld van bijzondere persoonsgegevens, terwijl financiële gegevens een voorbeeld van gevoelige persoonsgegevens zijn.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onder andere:

 • het afhandelen van uw betalingen/uitkeringen
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om diensten en producten bij u af te leveren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om de publiekrechtelijke taak uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij volgen de bewaartermijnen die de wet- en regelgeving ons verplicht. Denk bijvoorbeeld aan de Archiefwet.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met andere organisaties en personen. Dit doen wij alleen:

 • als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Soms schakelen wij andere bedrijven in die uw gegevens nodig hebben. Wij sluiten met hen een verwerkersovereenkomst af. Hierin staat dat dit bedrijf op hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid omgaat met uw gegevens. De gemeente blijft altijd verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in opdracht van de gemeente plaatsvinden. Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens alleen aan andere organisaties en personen wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Gegevens zien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een hiervoor een verzoek sturen naar privacyofficer@wijdemeren.nl. Wij vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek mee te sturen. Om uw privacy te beschermen, maakt u op deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren binnen 4 weken op uw verzoek.

Wat doet u als uw privacy is geschonden?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om het volgende tegen te gaan:

 • misbruik
 • verlies
 • toegang wanneer hiervoor geen toestemming is gegeven
 • openbaar maken wanneer dit niet gewenst is
 • wijziging zonder goede reden

Vindt u dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum (KCC; tel. 14035) of via privacyofficer@wijdemeren.nl

Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen of bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders. U laat ons weten waar u het niet mee eens bent. U ontvangt binnen 6 weken een brief.

Hebben wij ons volgens u niet goed aan de wet gehouden? Dan kunt u een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@wijdemeren.nl. Of per post naar Gemeente Wijdemeren, Functionaris Gegevensbescherming, Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Wanneer u er met de gemeente niet uit komt, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die controleert en beoordeelt op of wij goed met uw persoonsgegevens zijn omgegaan. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Al uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het veilig gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via privacyofficer@wijdemeren.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Wijdemeren altijd en zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst.