Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen.

Let op: wij werken op afspraak. U maakt een afspraak via bovenstaande kalender in de blauwe balk.

U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of dit invloed heeft op de functie die u gaat vervullen.

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • een, door u en de werkgever, ingevuld en gestempeld aanvraagformulier; 
  • geld of pinpas: u betaalt de Verklaring omtrent het gedrag bij de aanvraag.

Bij machtiging neemt u mee:

  • schriftelijke machtiging;
  • geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde;
  • een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.

U vraagt de Verklaring omtrent het gedrag aan bij de gemeente via de kalender rechtsboven in het scherm. U kunt natuurlijk ook bellen via telefoonnummer 14035.

Is de organisatie, die om de VOG vraagt, aangemeld bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG)? Dan dient u uw aanvraag in via de website van Justis. Ook als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, doet u de aanvraag bij het COVOG/Justis. 

Aanvraagformulieren

Machtigen

Wanneer u niet in staat bent persoonlijk langs te komen, kunt u iemand machtigen die namens u de aanvraag indient. 

Machtigingsformulier

Online regelen

Tarieven:

  • Voor natuurlijke personen: € 41,35
  • Vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking: kosteloos (aanvragen bij Justis). 
  • Sportvrijwilligers (als de bond is aangesloten bij NOC*NSF): kosteloos.

Binnen vier tot acht weken hoort u of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. U hoeft de VOG niet op te halen en krijgt deze thuisgestuurd.