Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Voor sommige functies en taken mag een werkgever of instantie hierom vragen.

Een VOG wordt bijvoorbeeld gevraagd bij functies in de kinderopvang, het onderwijs of als vrijwilliger.

U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of u een VOG krijgt.

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een door u en de werkgever ingevuld aanvraagformulier
  • geld of pinpas

Wanneer u iemand machtigt de aanvraag voor u te doen:

  • schriftelijke machtiging
  • geldig legitimatiebewijs van de persoon die de aanvraag voor u doet
  • een (kopie van een) uw geldige legitimatiebewijs

U vraagt de Verklaring omtrent het gedrag aan bij de gemeente. Wij werken op afspraak. U kunt online een afspraak maken of u belt met telefoonnummer 14035.

Wordt u om een VOG gevraagd? En is de organisatie aangemeld bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG)? Dan kunt u de VOG aanvragen via de website van Justis. Ook als u niet staat ingeschreven in Nederland, doet u de aanvraag bij het COVOG/Justis.  

Aanvraagformulieren

Machtigen

Kunt u zelf niet langskomen om de VOG aan te vragen? Dan kunt u iemand vragen dit voor u te doen. U geeft deze persoon dan een machtiging de aanvraag voor u te doen. U gebruikt hiervoor het machtigingsformulier.

Binnen 4 tot 8 weken hoort u of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. U krijgt de VOG  thuisgestuurd.

Online regelen

€ 41,35

Een verklaring is gratis voor:

  • vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking (aanvragen bij Justis) 
  • sportvrijwilligers (als de bond is aangesloten bij NOC*NSF)