Gemeente Wijdemeren - Hondenbelasting


Als u één of meerdere honden heeft, betaalt u hondenbelasting.

Heeft u een blindengeleidehond of hulphond? Dan hoeft u daar geen hondenbelasting voor te betalen. U meldt de hond wel aan bij de gemeente.

U stuurt de volgende bijlagen mee:

  • een koopbewijs
  • de datum waarop u een nieuwe hond heeft gekocht
  • indien van toepassing: een bewijs dat uw hond een blindengeleidehond of hulphond is
  • een bewijs van overlijden (euthanasieverklaring)

Na aanmelding van uw hond(en) krijgt u van de gemeente een aanslag.

  • eerste hond € 79,44
  • iedere volgende hond € 99,96
  • hondenkennel € 261,24

In de loop van het jaar houder van één of meer honden?

Als u uw hond(en) hebt aangemeld, betaalt u hondenbelasting vanaf de eerstvolgende maand na de datum dat u houder bent geworden van één of meerdere hond(en).

Vermindering van de aanslag hondenbelasting

Als u uw hond(en) heeft afgemeld, wordt de aanslag hondenbelasting verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum, waarop uw hond(en) is/zijn overleden of na uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Wijdemeren.