Voor een collecte, een inzamelactie of het werven van leden of donateurs is een vergunning nodig of doet u een melding bij de gemeente.

  • Organisaties op het landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) hoeven geen vergunning aan te vragen of melding te doen.  
  • Staat uw organisatie niet op het landelijke rooster en is deze gevestigd in Wijdemeren? Dan doet u uiterlijk tien dagen voor de inzameling een melding.
  • Is uw organisatie niet gevestigd in Wijdemeren en staat deze niet op het landelijke rooster? Dan vraagt u minimaal acht weken voor de inzameling een vergunning aan. 
  • De collectant moet tijdens het collecteren een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen
  • U kunt alleen gebruik maken van de roostervrije periodes op het collecterooster van Wijdemeren. Deze vindt u op de website van het CBF.
  • U collecteert niet op zondag of op nationale feestdagen
  • U mag collecteren van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
  • De vergunning is maximaal zes dagen  geldig.
  • Staat u niet op het collecterooster van het CBF? Dan geeft u de collecteopbrengst door aan de gemeente met de collectestaat die u krijgt toegezonden.

Het aanvragen van een vergunning of het melden van een collecte is kosteloos.

Binnen acht weken ontvangt u het besluit. Deze termijn mag eenmaal met ten hoogste acht  weken verlengd worden.