De gemeente regelt leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelf naar school kunnen, bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. Mogelijkheden:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Kijk eerst of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart. Verder is leidend:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van het kind

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • geldig identiteitsbewijs
 • burgerservicenummer van uw kind
 • bankrekeningnummer
 • loonstrookje / IB60 formulier (inkomensverklaring)
 • huurcontract
 • informatie over gezinssamenstelling
 • adres van de school
 • reisduur (openbaar vervoer)
 • informatie over de afstand van de woning naar school

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.