Gemeente Wijdemeren - Crys Larson

Mw. C. Larson

Functie(s): Burgemeester
Rollen: Voorzitter Gemeenteraad, Voorzitter College van B & W,
Nevenfuncties:
 • Lid Raad van Toezicht zorginstelling Wijdezorg (bezoldigd)
 • Eigenaar management- en adviesbureau MCCLarson 

Nevenfuncties voortvloeiend uit het burgemeesterschap:

 • Voorzitter Plassenraad Plassenschap Loosdrecht e.o. (sinds november 2019)
 • Lid AB Veiligheidsregio G&V (sinds november 2019)
Portefeuille:
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijk-juridische zaken
 • Handhaving
 • Verkiezingen
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en burgerparticipatie
 • Basisregistraties BAG/BGT
 • ICT
Crys Larson