Gemeente Wijdemeren - Horecaondernemers

Sinds dinsdag 29 september gelden er weer strengere regels, ook voor restaurants en terrassen.

Regels voor binnen

 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • Het advies is ook niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes te dragen, zoals in dit geval restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.

Uitzonderingen

 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;

Ontheffing van maximum 30 per zaal in gebouwen van groot belang:

 • Veiligheidsregio’s kunnen ontheffing verlenen voor het maximum van 30 personen per zaal in gebouwen die van groot belang zijn voor de regio.

Aanvraag terrasuitbreiding

De nieuwe regels vragen in veel gevallen om een andere indeling van de terrassen. Om de horeca in Wijdemeren te ondersteunen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, coulant om te zullen gaan met verzoeken tot gebruik van de buitenruimte. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden!

Via info@wijdemeren.nl kunt u een aanvraag doen. Beschrijf in de e-mail in ieder geval:

 • Waar uw bedrijf gevestigd is.
 • Hoe en waar u de uitbreiding wilt maken in schrift en beeld (fotomateriaal of plattegrond).
 • De oppervlakte van de gewenste uitbreiding.
 • Hoe u eventuele overlast denkt te voorkomen (heeft u overleg gehad met de buren?).
 • Uw contactgegevens.  

Aandachtspunten

Onderstaand de aandachtspunten bij het beoordelen van uw verzoek:

 • Uitbreiden mag alleen in de directe nabijheid van uw horecabedrijf.
 • De verkeersveiligheid.
 • Bij de doorgang van voetgangers geldt de minimale afstand van 1,5 meter.
 • Voor calamiteitenverkeer geldt 4 meter.
 • Overleg ook met uw buren i.v.m. mogelijke overlast (winkels, horeca, woningen).

Houd u bij het opstellen van het terras én de heropening van uw horeca inrichting rekening, met de richtlijnen van het RIVM, de Noodverordening van de Gooi en Vechtstreek en het protocol van de KHN.