Gemeente Wijdemeren - Horecaondernemers

Sinds maandag 1 juni zijn de restaurants en terrassen, onder voorwaarden, weer geopend.

Welke regels gelden er per 1 juli voor de horeca?

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben een vaste zitplaats en worden hygiënemaatregelen nageleefd. 

Binnen in restaurants en cafés heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, als hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. 

In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen.

Op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats. Er geldt een maximum van 250 personen. Voor grotere terrassen geldt dat er geen maximum aantal personen is zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats. Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

De nieuwe regels vragen in veel gevallen om een andere indeling van de terrassen. Om de horeca in Wijdemeren te ondersteunen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, coulant om te zullen gaan met verzoeken tot gebruik van de buitenruimte, voor het tijdelijk vergroten van terrassen. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden!

Aanvraag

Als u het terras wilt vergroten, meldt u dit bij de gemeente. Van een aantal ondernemers hebben wij al verzoeken ontvangen. 

Ondernemers die nog geen verzoek hebben gedaan, kunnen dit per e-mail doen via info@wijdemeren.nl

Beschrijf in de e-mail in ieder geval:

  • Waar uw bedrijf gevestigd is.
  • Hoe en waar u de uitbreiding wilt maken in schrift en beeld (fotomateriaal of plattegrond).
  • De oppervlakte van de gewenste uitbreiding.
  • Hoe u eventuele overlast denkt te voorkomen (heeft u overleg gehad met de buren?).
  • Uw contactgegevens.  

Aandachtspunten

Onderstaand de aandachtspunten bij het beoordelen van uw verzoek:

  • Uitbreiden mag alleen in de directe nabijheid van uw horecabedrijf.
  • De verkeersveiligheid.
  • Bij de doorgang van voetgangers geldt de minimale afstand van 1,5 meter.
  • Voor calamiteitenverkeer geldt 4 meter.
  • Overleg ook met uw buren i.v.m. mogelijke overlast (winkels, horeca, woningen).

Houd u bij het opstellen van het terras én de heropening van uw horeca inrichting rekening, met de richtlijnen van het RIVM, de Noodverordening van de Gooi en Vechtstreek en het protocol van de KHN.