Gemeente Wijdemeren - Steunmaatregelen voor ondernemers

De effecten van het coronavirus zijn ongekend. De maatregelen die worden getroffen om het virus te bestrijden raken nu al veel bedrijven, ook in Wijdemeren. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en kijken waar er ondersteuning geboden kan worden binnen de gemeentelijke mogelijkheden.

Als gemeente willen we voor u klaarstaan. Dus heeft u vragen, maakt u zich zorgen over de situatie, heeft u ergens hulp bij nodig of een geweldig idee waarmee u als Wijdemeerse ondernemer(s) deze crisis kunt overleven? Schroom dan niet om contact met ons te zoeken. We kunnen dan samen kijken naar een maatwerkoplossing.

We zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 035 of via: 

  • Ondernemersmanager Natasja Zak: n.zak@wijdemeren.nl , telefoonnummer (035) 65 59 412.
  • Gebiedsloods recreatiesector Nanette Elfring: n.elfring@wijdemeren.nl,  telefoonnummer 06 37 32 42 61.

Daarnaast kunt u met vragen over de steunmaatregelen van de overheid of andere corona gerelateerde vragen ook terecht bij het regionaal ondernemersloket. Vul het contactformulier in op de website van de gemeente Hilversum. Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Gemeentelijke maatregelen

Naast de maatregelen van de Rijksoverheid zijn er een aantal gemeentelijke maatregelen genomen om u als ondernemer te ondersteunen. 

Belastingen

Er worden op dit moment geen aanmaningen of dwangbevelen gestuurd voor de gemeentelijke belastingen. Ook de activiteiten van de deurwaarder zijn voorlopig stopgezet en er zal geen boeterente worden gerekend bij uitstel van betaling.

Coulance leges

Vrijwel alle geplande evenementen van maart tot juni 2020 worden als gevolg van de RIVM maatregelen geannuleerd, de verwachting is dat ook de maanden daarna veel evenementen niet door zullen gaan. In veel gevallen hebben organisatoren al voorbereidingskosten gemaakt en bijkomende leges betaald. Het college heeft op 7 april besloten om de legeskosten, bij annuleringen als gevolg van de coronacrisis, kwijt te schelden. Dezelfde coulance geldt ook voor (horeca)ondernemers die, omwille van een doorstart/bedrijfswijziging als gevolg van de coronamaatregelen, worden verplicht tot administratieve handelingen met een legesheffing als gevolg. Zij kunnen uitstel van betaling aanvragen. De versoepelde regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart (moment van sluiting horeca) gedurende vier maanden, met mogelijke verlenging zolang de RIVM maatregelen van kracht blijven.

Betalingsregelingen huur

Bedrijven en verenigingen die een pand van de gemeente huren en als gevolg van de coronacrisis met liquiditeitsproblemen kampen, kunnen een verzoek doen tot tijdelijke opschorting van de huur. Er wordt dan een betalingsregeling overeengekomen.

Horeca 

Zie de maatregelen op onze aparte pagina voor horecaondernemers.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers 

Een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Let op: de gemeente Wijdemeren heeft de uitvoering belegd bij de gemeente Hilversum, waar hard wordt gewerkt om alle aanvragen in behandeling te nemen.

Bent u ZZP’er en heeft u liquiditeitsproblemen? Dan kunt u de extra ondersteuning aanvragen via de website van de gemeente Hilversum. Voor het verkrijgen van een tweede TOZO betaling, kunt u uw inkomsten opgeven via: www.hilversum.nl/inkomstentozo.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u contact opnemen met het zelfstandigenloket van de gemeente.

Advies op maat van Utrecht Economic Board

Heeft u als ondernemer uit de regio Utrecht (waar Gooi en Vecht deel van uitmaakt) een vraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar komt u er zelf niet uit? Bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Wilt u sparren over financieringsvraagstukken, uw bedrijfsvoering of persoonlijk advies over de toekomst van uw bedrijf door corona? Dan kunt u terecht bij de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA).

Via het online platform kunt u uw vraag, groot en klein, indienen. Een groeiende groep van medeondernemers uit allerlei sectoren staat voor u klaar om met u te sparren over uw vraag en door te verwijzen naar de juiste ondersteuning.

En heeft u zelf juist hulp ‘in de aanbieding’ voor andere bedrijven in nood? Denk aan advieskracht, consultancy of projectmanagementcapaciteit. Ook dan kunt u contact opnemen met URECA.

Voor wie?

  • URECA is opgericht voor alle ondernemers groot en klein (met uitzondering van ZZP’ers) in de regio Utrecht.
  • URECA biedt hulp bij allerlei vraagstukken waar ondernemers als gevolg van de coronacrisis mee te maken hebben.

Verdere informatie