Wanneer u van een gesprek een geluidsopname wilt maken, dan mag dat. Hiervoor hebben wij spelregels gemaakt.

Iemand meenemen

Met z’n tweeën hoor je meer dan alleen. U kunt alleen naar een gesprek komen of iemand meenemen als u dat prettiger vindt, zoals een familielid, vriend of mantelzorger.

Geluidsopname maken

U kunt ook een geluidsopname van een gesprek maken, bv. om thuis nog eens te luisteren.

Spelregels

  1. Als u een geluidsopname van een gesprek wilt maken, dan mag dat. Geeft u dit dan vooraf aan, dat is wel zo prettig. De gemeente kan dan mogelijk besluiten ook een opname te maken.
  2. Alleen als er belangrijke redenen zijn kan de gemeente een geluidsopname niet accepteren. Wij bieden dan een andere mogelijkheid aan.
  3. De gesprekspartner geeft de gemeente een kopie van de opname als dat gewenst is. Of andersom, als de gemeente de opname maakt.
  4. Er mag niet geknipt en geplakt worden in een geluidsopname, behalve als dit wordt verteld.
  5. De geluidsopname is alleen bedoeld voor gebruik thuis. De geluidsopname mag dus niet openbaar gemaakt worden (delen met anderen, online via social media en dergelijke). Dit mag alleen met toestemming van de andere gesprekspartij.
  6. Het maken van beeldopnames van een gesprek is verboden.
  7. De gemeente plaatst op de eigen website informatie over het opnemen van gesprekken.
  8. In een gesprek mogen geen persoonsgegevens van anderen worden besproken. Ook mag er niet gesproken worden over iemand waardoor deze persoon te herkennen is (bijv: een buurman terwijl er maar één buurman is).
  9. De afspraken worden in een document opgeslagen en door beide partijen ondertekend.