U mag ervan uit gaan dat de overheid integer en te vertrouwen is.

Alles wat de overheid uitvoert, wordt gefinancierd van belastinggeld. Daarnaast heeft de overheid het alleenrecht om vergunningen te verstrekken, belastingen te innen en dwangmiddelen in te zetten.

Gedragscode Wijdemeren

Ook in de gemeente Wijdemeren mogen inwoners er vanuit gaan dat ambtenaren op integere wijze hun werk doen. Misbruik van middelen, gemeentelijke regelingen en de positie van een lokale overheid moet worden voorkomen. Om dit te bewerkstellingen is er een gedragscode opgesteld en legt iedere ambtenaar bij in diensttreding de eed of een belofte af.