Gemeente Wijdemeren - Nieuw in Wijdemeren

Stel, je komt als statushouder in Wijdemeren wonen? Wat gebeurt er dan? Anna Meeuwis, coördinator Statushouders, vertelt er meer over.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen worden statushouders. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt statushouders aan een gemeente. Deze gemeente moet dan samen met de woningcorporaties voor een passende woning zorgen. Stel, je komt als statushouder in Wijdemeren wonen? Wat gebeurt er dan? Anna Meeuwis, coördinator Statushouders, vertelt er meer over.

“Zodra statushouders een huis hebben, worden ze vanaf dag één begeleid door een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk. Dat noemen we maatschappelijke begeleiding. Deze begeleiding duurt twee jaar.” De maatschappelijk begeleider helpt vluchtelingen met alle praktische regelzaken. Zoals het afsluiten van verzekeringen, financiën en het zoeken van artsen en scholen voor de kinderen.

Wekelijks contact

De maatschappelijk begeleider helpt ook om de weg vinden in de nieuwe woonplaats en de Nederlandse samenleving. De begeleider heeft wekelijks contact met de statushouders en regelmatig afspraken om te kijken hoe het gaat.

Daarnaast zorgt Anna Meeuwis dat er contact is met een consulent van de gemeente die een uitkering kan regelen. Zo snel mogelijk de taal leren is erg belangrijk. Een re-integratieconsulent regelt daarom taalstages en eventueel vrijwilligerswerk om de Nederlandse taal te oefenen.

Helpen bij inburgering

Anna Meeuwis: “Ook helpen we bij de inburgering. Iedereen krijgt een inburgering op maat. Eerst is er een brede intake. Daarna maken we een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Statushouders hebben ook een aantal keer per jaar een gesprek met een consulent van de gemeente. Ze zijn bij ons allemaal in beeld.”

Na twee jaar begeleiding door Vluchtelingenwerk kunnen statushouders ook nog terecht bij Versa Welzijn. “Dat kan variëren van hulp met de administratie tot sociaalemotionele hulp.” Mensen die moeite hebben met hun financiën, kunnen via de gemeente een budgetcoach van Vluchtelingenwerk krijgen.

Anna Meeuwis: “Alle hulp, ondersteuning en begeleiding wordt gecoördineerd. Als het nodig is, ondersteunt het Sociaal Wijkteam ook. Het wijkteam kan eventuele problematiek in kaart brengen en hulp regelen.”

dinsdag 19 juli 2022