Gemeente Wijdemeren - Kijk jij om of kijk jij weg?

De gemeenten in Gooi- en Vechtstreek vragen deze maand aandacht voor verward gedrag. Dit doen zij met de campagne ‘Kijk jij om of kijk jij weg?’ Doel van de campagne is dat meer mensen de signalen van verward gedrag gaan herkennen. En weten wat zij dan kunnen doen om te helpen.

Vooroordelen wegnemen

Er zijn veel vooroordelen over verward gedrag. Met deze campagne willen de gemeenten vooroordelen wegnemen. De meeste mensen met verward gedrag zijn ongevaarlijk en veroorzaken geen overlast. Omkijken naar mensen met verward gedrag kan helpen om opvang, zorg en ondersteuning voor hen te krijgen. Zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven.

Stappenplan

Op kijkjijom.nl vindt u meer informatie. Onder meer over signalen van verward gedrag, zoals verwaarlozing en sociaal isolement. En een stappenplan dat u kunt volgen als u zich zorgen over iemand maakt.

Melden en advies

Wilt u verward gedrag melden? Of wilt u advies? Ga naar www.wijdemeren.nl of bel naar 14 035 en vraag naar het Meldpunt Psychische Hulp van het sociaal wijkteam. Bel bij gevaar altijd 112.

woensdag 22 juni 2022