Gemeente Wijdemeren - Maatregelen Porseleinhaven

Op zomerse dagen is het druk in de Porseleinhaven in Loosdrecht. Veel inwoners en recreanten gebruiken de haven als opstaplocatie voor een dagje varen op de plassen. Helaas hebben omwonenden, ondernemers en bezoekers hierdoor vorig jaar de nodige overlast ervaren. Net als vorig jaar nemen we daarom een aantal maatregelen.

De belangrijkste maatregel is het opnieuw instellen van het alcoholverbod in én rondom de haven. Dit alcoholverbod geldt vanaf bekendmaking op 11 juni 2022 tot 1 november 2022. Ook besteden de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) en handhavingspartners extra aandacht aan eventuele overlast op het water en in en rondom de Porseleinhaven en de Bibian Mentel Pier.

Extra parkeerruimte

Om de parkeerdruk te verlichten wordt de bouwplaats aan de Spinaker die als parkeerplaats gebruikt wordt, efficiënter ingericht zodat meer auto’s kunnen parkeren. Ook de toiletvoorziening op het plein is herplaatst.

Zo zorgen we er samen voor dat het een mooie zomer wordt met een prettige sfeer voor iedereen.

woensdag 22 juni 2022