De hevigheid van de oorlog in Oekraïne neemt steeds meer toe. De beelden die ik elke dag zie in journaals, kranten en op internet, grijpen me aan. Net als velen van u, heb ik het gevoel dat ik iets moet doen.

Aan de vlaggenstok voor ons gemeentehuis wappert de vlag van Oekraïne. Met die vlag laten we als gemeente, en als hele samenleving, niet alleen zien dat we achter Oekraïne staan, maar ook dat we klaar staan om ons steentje bij te dragen.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, hebben we in Wijdemeren ons hart laten spreken. De betrokkenheid, barmhartigheid en de wil om iets te betekenen voor alle mensen die huis en haard moesten ontvluchten, vind ik overweldigend. Onze inwoners tonen medeleven als het gaat om het lot van de Oekraïners. Ik ben daar ontzettend trots op.

Ik voel, net als u, dat we in Wijdemeren de taak hebben om te helpen. Wij hebben al laten weten dat we Oekraïense vluchtelingen gaan opvangen. Waar en hoe, daar kijken we op dit moment naar.

Voor inwoners van Wijdemeren die mensen uit de Oekraïne in huis hebben genomen, willen nemen, of weten dat zij in onze gemeente verblijven, heb ik een oproep. Zorgt u er alstublieft voor dat zij zich inschrijven bij de gemeente. Dat is ontzettend belangrijk voor als ze nu of later huisvesting, hulpverlening, zorg of een andere vorm van ondersteuning nodig hebben.

Laten we als inwoners van Wijdemeren ook de komende tijd zoveel mogelijk hulp bieden, hoe klein of groot deze bijdrage ook is, zodat we aan deze vluchtende Oekraïners kunnen laten zien dat ze op ons kunnen rekenen.

Crys Larson Burgemeester Wijdemeren

Aanmelden hulpacties? Kijk op onze informatiepagina over Oekraïne.

dinsdag 15 maart 2022