Deze week werden de hoofdlijnen van de financiële resultaten van de gemeente Wijdemeren bekend. Reden voor het college om zo snel mogelijk de gemeenteraad te informeren. Het voorlopige resultaat van de jaarrekening 2021 laat op dit moment een tekort zien van 1,1 miljoen euro. Met een algemene reserve van 1,6 miljoen geeft dit een zorgwekkend beeld.

Het bekend worden hiervan komt op het moment dat zeer binnenkort de coalitiebesprekingen starten. Dat is dan ook de reden voor het college om dit voorlopige resultaat nu al met de gemeenteraad te delen. Wethouder Jos Kea: “Het is voor de partijen tijdens de coalitievorming van belang om de financiële positie van de gemeente te kennen zodat deze in de besprekingen meegenomen kan worden”.

De komende weken wordt de jaarrekening grondig geanalyseerd om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de oorzaken en de gevolgen voor de lange termijn.

vrijdag 18 maart 2022