Gemeente Wijdemeren - Bestrijding processierups gestart

Deze week zijn we gestart met het preventief behandelen van eikenbomen tegen processierupsen. Heeft u zelf een eikenboom in uw tuin? Controleer dan regelmatig of er geen nest in zit.

De rupsen zijn te herkennen aan de grote, dichte nesten op de stam of op de dikke takken van de boom. Ziet u een nest met rupsen? Meld dit dan bij de gemeente via de Fixi-app of via telefoonnummer: 14 035. Het is hierbij belangrijk om nauwkeurig de locatie van de boom door te geven.

Bestrijden verplicht

Eigenaren van eiken zijn verplicht om de nesten van de rups te verwijderen. Heeft u een besmette eik op uw grondgebied? Dan kunt u een commerciële partij vragen of de gemeente kan de rupsen komen verwijderen. Via de gemeente betaalt u een tarief van 125 euro exclusief BTW per boom. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 14 035.

Natuurlijke vijanden

Dit jaar doen we op de Molenmeent een proef met natuurlijke bestrijding van de processierups. We zaaien hier een bloemenmengsel in dat de natuurlijke vijanden van de rups aantrekt. Deze natuurlijke vijanden eten de rupsen op. De proef wordt drie jaar achter elkaar uitgevoerd. Zo kunnen we goed in kaart brengen wat de verschillen zijn tussen deze locatie met natuurlijke bestrijding en de locaties waar we de eiken preventief een chemische behandeling geven.  

woensdag 11 mei 2022