Voor jongeren die het gevoel hebben niet mee te komen met leeftijdsgenootjes of tegen praktische problemen aanlopen, biedt een coach van het Maatjesproject Gooi en Vechtstreek concrete hulp om uit de impasse te komen.

Het was de mentor die van Chen (16) vermoedde dat haar leerling, sinds vijf jaar in Nederland, een beetje alleen door het leven ging. Zijn ouders spreken enkel Chinees en met zijn Nederlandse leeftijdsgenoten kan hij, vooral door de taal, net niet helemaal meekomen. Via het maatjesproject Teens on a Mission kwam hij in contact met maatje Paul, een net gepensioneerde zestiger die de Chinese cultuur heel interessant vindt.

‘’Wat ze samen doen? Ze wandelen geregeld samen en kletsen. Voor Chen is dat heel goed om zijn beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. Paul is geïnteresseerd in China. En met praktische tips kan hij Chen bijvoorbeeld helpen met het vinden van een baantje.’’ Leonore Hoogstraten is trajectbegeleider van het maatjesproject in de Gooi en Vechtstreek en haalt diverse voorbeelden aan om de kracht van Teens on a Mission te illustreren.

Teens on a Mission is een coachingsproject van het Maatjesproject voor 12 tot 23 jaar in de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en Gooise Meren. Voor lang niet alle jongeren in deze regio is geestelijk welzijn vanzelfsprekend, weet Hoogstraten. Gebrek aan contacten, somberheidsklachten en of moeite met de Nederlandse taal spelen daar vaak in een rol in. ‘’Het is voor alle jongeren die wel wat hulp kunnen gebruiken’’, verduidelijkt Hoogstraten. Gemeente Wijdemeren ondersteunt het project om eventuele achterstanden weg te nemen en bij te dragen aan het geestelijk welzijn van jongeren.

Alle leeftijden

Maatjes, of coaches, kunnen van alle leeftijden zijn, zoals in het voorbeeld van Chen en Paul. Maar vaak is een maatje die een paar jaar ouder is de aangewezen persoon om zich in te leven. ,,Zo hebben we een meisje van 18 met somberheidsklachten gekoppeld aan een hbo-studente van 22 jaar die een sociaal-pedagogische opleiding doet. Het meisje heeft behoefte aan een soort grote zus. Voor de studente is de begeleiding tevens een stage-opdracht.’’

Hoogstraten doet ook een oproep aan maatjes in spe om zich aan te melden. Van hen wordt gevraagd dat ze wekelijks een uur tot anderhalf uur beschikbaar zijn. Veel tijd kost het niet. Uit ervaring weet Hoogstraten dat iets betekenen voor een ander heel veel voldoening geeft. ‘’We houden regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.’’ Ook geeft de stichting trainingen en tips, bijvoorbeeld in het bewaken van de eigen grenzen.

Aanmelden en meer informatie gaat telefonisch via 035-6400061, leonore@maatjesprojectgooi.nl

Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen zijn de namen Paul en Chen gefingeerd.

woensdag 23 november 2022