Heeft u genoeg van vuurwerkoverlast, lawaai, angstige huisdieren, troep op straat en in de tuinen? Misschien dat uw buren er net zo over denken.

Gemeente Wijdemeren helpt u graag mee aan een al dan niet gedeeltelijke (knal-)vuurwerkvrije straat met oud en nieuw. De gemeente stelt geen verboden op het afsteken van vuurwerk in, maar ondersteunt buurten die van het geknal af willen in de vorm van posters. Die kunnen worden opgehangen voor de ramen om de wensen van de buurt zo breed mogelijk kenbaar te maken. Op die poster is onder meer in grote letters de slogan te lezen: ‘Wij vieren oud en nieuw zonder vuurwerk’ met als onderschrift ‘Als bewoners van deze straat verklaren wij onze straat (of een gedeelte daarvan) vuurwerkvrij’.

Geen garantie

De gemeente verstrekt die posters op verzoek. Om de kans op een vuurwerkvrij oud en nieuw zo groot mogelijk te maken is het wel raadzaam dat u vooraf overlegt met uw buren en andere bewoners in de straat. De gemeente garandeert dus niet dat iedereen meedoet. Dat is niet af te dwingen. Wel geldt; hoe meer mensen het initiatief steunen en ervan weten, hoe groter de kans op succes. U kunt de posters aanvragen door een e-mail te sturen naar communicatie@wijdemeren.nl. Vermeld daarin uw naam, het adres waarop de posters bezorgd moeten worden en hoeveel u er wilt hebben.

woensdag 23 november 2022