Hoe gaat het met de gezondheid, de leefstijl en het welzijn van inwoners van Gooi en Vechtstreek? En wat is de impact (geweest) van tweeënhalf jaar corona? Dit brengt GGD Gooi en Vechtstreek in kaart met een groot onderzoek: de GGD Gezondheidsmonitor 2022.

Vanaf 16 september ontvangen 17.000 volwassenen en ouderen uit Gooi en Vechtstreek een brief van de GGD met de vraag mee te doen aan dit onderzoek. Deelnemers vullen een vragenlijst in. Hierin staan vragen over gezondheid, welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen.

Extra meting

Normaal gesproken vindt dit onderzoek eens in de vier jaar plaats. De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een extra meting, met speciale aandacht voor de gevolgen van de coronaperiode. De resultaten zijn rond de zomer van 2023 bekend. Rijk en de gemeenten kunnen de resultaten gebruiken voor hun gezondheidsbeleid.

Vertrouwelijk

De deelnemers zijn willekeurig uitgezocht. Zij vormen een afspiegeling van de bevolking. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden afkomstig zijn. Inwoners die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen tot begin december de vragenlijst invullen.

donderdag 15 september 2022