Inwoners van Wijdemeren hoeven straks voor kleine verbouwingen geen vergunning meer aan te vragen. De gemeente Wijdemeren heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De gemeente Wijdemeren wil eerder gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de Omgevingswet en is van plan een aantal bouwwerken alvast vergunningsvrij te maken. Dit kan door een beroep te doen op de Crisis- en herstelwet (Chw)  De uitvoering is geregeld in artikel 6g en 6r van het ministeriële besluit. Naar verwachting tekent de minister in de eerste week van oktober het besluit en kan de gemeente per direct gebruik maken van de regeling.

Niet langs de gemeente

Met deze regeling kan de gemeente bouwwerken vergunningvrij verklaren. Zo hoeven inwoners straks voor een aantal verbouwingen geen vergunning meer aan te vragen. Concreet betekent dit dat u in veel gevallen een dakkapel kunt plaatsen of kozijnen kunt vervangen zonder naar de gemeente te gaan. Als u dan voldoet aan de voorwaarden hoeft u geen leges te betalen en hoeft u niet meer te wachten op een vergunning. De voorwaarden worden binnenkort in bekend gemaakt.

Wethouder Alette Zandbergen: “Het college is blij met deze stap. We laten iedereen die kleine verbouwingen, zoals het plaatsen van een dakkapel, in de pen heeft nu al de vruchten plukken van de nieuwe omgevingswet. Goed nieuws dus, want dit scheelt inwoners tijd en geld.”

vrijdag 30 september 2022