Wegens het vertrek van wethouder Ron de Haan wordt zijn portefeuille voorlopig waargenomen door de overige collegeleden. De portefeuilleverdeling is per 2 juli als volgt:

Burgemeester Mark Verheijen

 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Publieke Veiligheid en Openbare Orde
 • Toezicht en Handhaving
 • Burgerzaken
 • Personeel en Organisatie
 • Communicatie, participatie, emancipatie
 • Asielopvang

Wethouder Gert Zagt (1e locoburgemeester)

 • FinanciĆ«n
 • Belastingen
 • Gastheerschappen Hilversum
 • Verkeer en Vervoer
 • Sociaal Domein
 • ICT
 • Projecten:
 1. Porseleinhaven
 2. Landgoed Eikenrode
 3. Reconstructie Nieuw-Loosdrechtsedijk
 4. Smidsbrug

Wethouder Els Kruijt (2e locoburgemeester)

 • Openbare Ruimte
 • Ruimtelijke Ontwikkeling, Beleid en Vergunningen
 • Natuur en Duurzaamheid
 • Vastgoed
 • Volkshuisvesting
 • Gebiedsakkoord
 • Plassenschap
 • Recreatie/Toerisme
 • Economische Zaken
 • Projecten:
 1. De Meenthof
 2. Middenweg
 3. Ter Sype
 4. Saneringsopgave Groenewoud

woensdag 3 juli 2024