De gemeenteraad van Wijdemeren heeft vanavond met grote meerderheid ingestemd met het samengaan met Hilversum. Ze geven hiermee opdracht voor het maken van een herindelingsontwerp, waarin de details van de herindeling komen te staan. Dit ontwerp moet eind dit jaar klaar zijn.

Dit besluit is het resultaat van een reeks gesprekken tussen de gemeenten Wijdemeren, Gooise Meren en Hilversum. Ook zijn er onderzoeken gedaan naar onder andere de financiële en organisatorische gevolgen van een herindeling. Daarnaast is er gesproken met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Vervolg: herindelingsontwerp

Het principebesluit is de start van de volgende fase van het herindelingstraject. De komende maanden gaan Hilversum en Wijdemeren samen een herindelingsontwerp schrijven. Hierin staat onder andere wat de visie is op de nieuwe gemeente, hoe de grenzen van de nieuwe gemeente gaan lopen en hoe de financiën worden geregeld. Organisaties, ondernemers en inwoners kunnen tijdens participatiemomenten meepraten en hun input voor het ontwerp geven. De participatie start na de zomer.

Het herindelingsontwerp staat in december 2024 op de agenda van de gemeenteraden van Hilversum en Wijdemeren. Na het besluit over het ontwerp kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.

Uiteindelijk nemen de gemeenteraden in maart 2025 een besluit over het herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten.

woensdag 10 juli 2024