De gemeenten Stichtse Vecht en Hilversum hebben hun startpositie in de verkennende gesprekken met Wijdemeren vastgesteld. “Voor twee van de drie mogelijke partners is nu duidelijk hoe zij in de wedstrijd staan,” reageert burgemeester Charlie Aptroot, “Wij kijken uit naar de bestuurlijke gesprekken en bedanken de gemeenten voor het meegeven van hun overwegingen.”

Stichtse Vecht

Stichtse Vecht zegt niet bereid te zijn om op te treden als mogelijke fusiepartner. Volgende week staat een bestuurlijke gesprek met Stichtse Vecht gepland. “Het gesprek willen wij vooral benutten om terug te blikken op de afgelopen raadsvergadering,” zegt burgemeester Aptroot. “De uitkomsten zijn duidelijk en wij respecteren het besluit van Stichtse Vecht.”

Hilversum

Het gemeentebestuur van Hilversum heeft op 31 januari haar kaders voor de verkenningsfase vastgesteld. Eén van de belangrijkste kaders is dat de gemeente alleen open staat voor een verkenning naar een lichte herindeling. Dit zou onder andere betekenen dat de (nieuwe) gemeente Hilversum blijft heten. Hilversum wil ook onderzoeken wat de gevolgen zijn als Wijdemeren fuseert met (een) andere gemeente(n).

Wijdemeren kijkt uit naar het voeren van de verkennende gesprekken met Hilversum. Burgemeester Aptroot: “Wij zijn blij met de uitgebreide startnotitie van de gemeente Hilversum als basis voor onze eerste verkennende gesprekken.”

Naar verwachting stelt de derde mogelijke partner, Gooise Meren, haar startnotitie op 13 maart 2024 vast met haar gemeenteraad.

Communicatieplan Wijdemeren vastgesteld

Inmiddels heeft het college het communicatieplan voor de verkennende fase vastgesteld. Deze wordt besproken in de raadscommissie op 8 februari. Het uitgangspunt van het communicatieplan is dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tijdig worden geïnformeerd over de voortgang van het herindelingstraject en doorlopend input kunnen geven. “Het belangrijkste is dat de gemeente – voor zover mogelijk – aangeeft wat de ontwikkelingen voor inwoners betekenen en hoe zij daarop kunnen reageren,” aldus burgemeester Aptroot. Daarvoor wil de gemeente verschillende communicatiemiddelen inzetten. Van de eigen website en een brief aan inwoners, tot inwonersbijeenkomsten en een inloopdag op het gemeentehuis.

 

vrijdag 2 februari 2024