De gemeente Stichtse Vecht geeft aan niet bereid te zijn om op te treden als mogelijke fusiepartner. Hilversum heeft haar kaders voor de verkennende gesprekken vastgesteld. Van de drie gerede partners moet alleen Gooise Meren nog vaststellen hoe zij in de wedstrijd staan.

Op 30 maart heeft Stichtse Vecht vastgesteld om niet op te treden als fusiepartner. Burgemeester Aptroot geeft aan de uitkomst te respecteren. Op 31 maart heeft Hilversum haar startnotitie vastgesteld voor verkennende gesprekken met Wijdemeren. Eén van de voorwaarden is dat Hilversum alleen open staat voor een lichte herindeling. Dit betekent onder andere dat een (nieuwe) gemeente Hilversum blijft heten.

Gooise Meren

Naar verwachting stelt Gooise Meren haar startnotitie vast op 13 maart 2024. Dan wordt duidelijk of, en zo ja onder welke voorwaarden, Gooise Meren de verkenningsgesprekken in wil gaan. Zodra de kaders van alle gerede partners duidelijk zijn en bestuurlijk is besproken, maken we de balans op. De opgestelde uitgangspuntennotitie van Wijdemeren is daar een belangrijk onderdeel van. Wil u meer weten of input geven? www.wijdemeren.nl/ToekomstWijdemeren.

dinsdag 13 februari 2024