Op donderdag 6 juni kunt u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Aankomende week worden de stempassen bezorgd!

U ontvangt een stempas van de gemeente Wijdemeren als u op 23 april 2024 in onze gemeente stond ingeschreven. Bent u na 23 april 2024 verhuisd naar Wijdemeren? Dan krijgt u de stempas op uw oude adres. Bewaar de stempas goed. Zonder stempas kunt u namelijk niet stemmen. De kandidatenlijsten ontvangt u uiterlijk vrijdag 31 mei 2024.

Wie mag stemmen?

Alle inwoners van 18 jaar of ouder die de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebben en in Nederland wonen, mogen stemmen bij de Europees Parlementsverkiezingen.

Geen stempas?

Ontvangt u geen stempas of raakt u de stempas kwijt? Vraag dan een vervangende pas aan. Dit kan gemakkelijk online via www.wijdemeren.nl/verkiezingen. Regel dit uiterlijk maandag 3 juni 2024 voor 17.00 uur.

Kiezerspas?

Wilt u niet in Wijdemeren stemmen, maar in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan. Ook dit kan eenvoudig online via www.wijdemeren.nl/verkiezingen. Zorg dat wij de aanvraag uiterlijk maandag 3 juni 2024, 17.00 uur ontvangen hebben.

dinsdag 7 mei 2024