Op 29 januari hebben delegaties van de gemeenten Wijdemeren en Blaricum een verkennend bestuurlijk gesprek gevoerd. Op 5 februari vond een bestuurlijk gesprek plaats tussen de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht. De gemeente Wijdemeren bedankt beide gemeenten voor het gesprek.

Tijdens het gesprek heeft Blaricum aangegeven zich aan te sluiten bij de brief van de Regio Gooi- en Vechtstreek, waarin wordt gepleit voor het behoud van de gemeente Wijdemeren binnen de regio. In het gesprek met Stichtse Vecht is vooral teruggeblikt op haar afgelopen raadsvergadering op 30 januari. In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht besloten om niet op te treden als mogelijk fusiepartner voor de gemeente Wijdemeren. Verder is gesproken over het belang van goede regionale verhoudingen en onderlinge samenwerking.

Het volledige verslag is openbaar beschikbaar via de raadsinformatiesysteem van Wijdemeren.

donderdag 8 februari 2024