Op 19 januari 2024 hebben de delegaties van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum een eerste gesprek gehad. Op 23 januari 2024 is gesproken met de gemeente Huizen. De gemeente Wijdemeren bedankt de gemeenten voor het gesprek.

In beide gesprekken heeft de gemeente Wijdemeren haar uitgangspuntennotitie nader toegelicht. De gemeente Hilversum heeft de inhoud van de startnotitie, welke eind van de maand in haar gemeenteraad wordt besproken, verder toegelicht. Na de raadscyclus van Hilversum volgt een tweede gesprek. In het gesprek met Huizen onderschrijft de gemeente de inhoud van de brief van het algemeen bestuur van de regio Gooi- en Vechtstreek, die op 9 januari in de commissie in Wijdemeren is aangeboden. In de brief geven de regiogemeenten een krachtig pleidooi om de gemeente Wijdemeren voor de Regio Gooi- en Vechtstreek te behouden. 

Het volledige verslag is openbaar beschikbaar via de raadsinformatiepagina van Wijdemeren.

donderdag 1 februari 2024