Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving.

Heeft u bijvoorbeeld plannen om uw huis te verbouwen, een evenement te organiseren of als ondernemer een loods te plaatsen naast uw bedrijfspand? Dan moet u uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ga hiervoor eerst in gesprek met de gemeente om uw ideeën te bespreken en advies in te winnen.  

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Belangrijkste wijzigingen

  • Via het Omgevingsloket kunt u online een vergunning aanvragen, een melding doen of extra informatie doorgeven.
  • Bestemmingsplannen worden omgevormd tot omgevingsplannen. Een omgevingsplan heeft informatie over de bestemming van een plek, maar hierin staan ook regels voor geluid, bodem en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller kan beslissen over uw vergunningaanvragen. Bij een korte procedure wordt binnen 8 weken besloten, met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is bezwaar en beroep nog mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, valt uw aanvraag mogelijk onder een uitgebreide procedure. Dan is de beslistermijn langer.

Kijk voor meer informatie op www.wijdemeren.nl/bouwenenverbouwen.  

 Afbeelding: Rob Acket

dinsdag 2 januari 2024