Wethouder Gert Zagt (Verkeer en Vervoer) heeft vandaag een afrondend werkbezoek aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk gebracht. Hij is rondgeleid door een team van aannemer KWS. “De herinrichting van de Nieuw-Loosdrechtsedijk is een enorm project op een best lastige plek, tussen twee plassen in. Ik ben blij om te zien dat de inspanningen van de wegwerkers en het geduld van de aanwonenden beloond worden.“

Foto: KWS

De Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld wordt in drie fasen opgeknapt. Tijdens de herinrichting vervangt KWS het wegdek, riool en afwatering. De weg moet daarmee veiliger worden, met minder wateroverlast. Het riool wordt aangepast naar de huidige normen, om extreme(re) weersomstandigheden beter te kunnen opvangen. Het regenwater komt via het hemelwaterriool in een grote bak waar eventuele vervuiling naar de bodem zakt, voordat het water afgevoerd wordt naar de naastgelegen plassen.

Resultaat van 6 maanden werk

Tijdens het werkbezoek heeft de wethouder gesproken met de uitvoerder, omgevingsmanager en wegwerkers van KWS. Zij hebben hem het resultaat van het werk van de afgelopen 6 maanden laten zien. Tussen huisnummers 224 en 247 zijn het riool en wegdek volledig vervangen. Daarbij is ook de bezinkbak op de plassen aangesloten. Vervolgens heeft KWS tussen huisnummers 209 en 225 de tijdelijke bestrating en asfalt van de recreatieboulevard vervangen door de definitieve bestrating. In het oorspronkelijk innovatieve ontwerp lagen de putten (kolken) in het midden van de rijbaan. In de praktijk bleken de putten door zwaar verkeer te zakken. Daarom zijn de putten naar de zijkant van de weg verplaatst. Ook is de fundering aangepakt, waardoor kwaliteit en levensduur van de rijbaan aanzienlijk verhoogd zijn.

Dijk gaat weer open

De dijk gaat op vrijdag 29 maart aan het einde van de dag weer open. KWS werkt de komende weken nog aan de afronding, zoals stoepen en inritten. In oktober 2024 start de 3e en laatste fase. Ook deze fase loopt van 1 oktober tot 1 april, zodat bewoners, ondernemers en recreanten van het vaarseizoen kunnen genieten. “Al met al is het werk in fase 2 voorspoedig verlopen. De verkeersmaatregelen hebben daar zeker aan bijgedragen”, vindt wethouder Zagt.

Tijdens fase 1 was (eenrichtings)verkeer langs het werkvak nog mogelijk. Dit was op verzoek van aanwonenden, om te voorkomen dat ze ver moesten omrijden. In de praktijk bleek dat veel weggebruikers zich niet aan het eenrichtingsverkeer hielden. Ook ontstonden er onverwachte opstoppingen of afsluitingen door calamiteiten.

Veilig en voorspelbaar

Tijdens fase 2 is de dijk nog smaller. Om het werk veilig en voorspelbaar te laten verlopen én zorg te dragen voor de kwaliteit, is het werkvak volledig afgesloten. Behalve voor fietsers, voetgangers én hulpdiensten. Woningen binnen het werkgebied zijn met de fiets en te voet bereikbaar gebleven. “Een lastig besluit”, geeft wethouder Zagt toe, “Juist omdat zo’n grote herinrichting al behoorlijke overlast geeft. Maar voor de veiligheid, van zowel wegwerkers als verkeer, was afsluiting de enige optie.”

Omgevingsmanager Isra van Velzen beaamt dat de afsluiting goed heeft gewerkt. “We hebben veiliger kunnen werken en de planning beter kunnen halen. Ook is het werk voorspelbaarder. Als er onverhoopt toch een calamiteit of aanpassing was, hebben we die meteen in onze bouwapp geplaatst. Met 1680 volgers durf ik best te zeggen dat we veel betrokkenen konden bereiken. Er zijn veel berichten via de app naar ons gestuurd met vragen, opmerkingen of complimenten. Hierop hebben we snel gereageerd en samen naar oplossingen gezocht.”

Evaluatie voor fase 3

Net als bij fase 1, volgt na fase 2 een evaluatie. “Wat goed is gegaan, houden we vast. Zoals het mobiele pakketpunt aan het begin van het werk”, zegt wethouder Zagt. “Leerpunten zijn er natuurlijk ook. De omleidingsborden kunnen bijvoorbeeld nog duidelijker. We hebben al een aantal tips en suggesties ontvangen en nemen die in de evaluatie ook mee.” Na de evaluatie volgt zo snel mogelijk de planning voor fase 3. “Met als doel dat we op 1 april 2025 een nieuwe veilige weg hebben waar we minstens 50 jaar mee vooruit kunnen”, aldus wethouder Gert Zagt.

Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk

donderdag 28 maart 2024