Eind april is de jaarlijkse lintjesregen. Wie verdient er volgens u volgend jaar een Koninklijke Onderscheiding? U kunt hem of haar tot 1 juni 2024 voordragen.

In alle dorpskernen van Wijdemeren zetten mensen zich belangeloos in voor bijvoorbeeld verenigingen, de kerk of hun naasten. Mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Aanvragen lintje

De behandeling van een aanvraag kost veel tijd. Ook van de aanvrager wordt de nodige inspanning verwacht. Daarom is het belangrijk uw aanvraag op tijd in te dienen. Wilt u dat de onderscheiding tijdens de lintjesregen 2025, vlak voor Koningsdag, uitgereikt wordt? Dien de aanvraag dan voor 1 juni 2024 in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan is het noodzakelijk de aanvraag tenminste zes maanden van tevoren in te dienen.

Meer informatie over de procedure is te vinden op www.lintjes.nl/voordragen.

Hoe voordragen?

Wilt u meer informatie over het voordragen van een persoon? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van Wijdemeren via telefoonnummer: 14 035.

dinsdag 9 april 2024