Gemeente Wijdemeren - Besluit toekomst Wijdemeren

Op dinsdag 7 november heeft de provincie Noord-Holland een besluit genomen over de toekomst van Wijdemeren.

Toekomst

Fusie met Hilversum

Voor Wijdemeren is besloten de provinciale arhi-procedure voort te zetten. Er wordt een herindelingsontwerp voorbereid voor een bestuurlijke fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. De termijn hiervoor is verlengd tot 1 september 2018. De provincie ziet 1 januari 2021 als eerst haalbare fusiedatum. De provincie is van mening dat de vorming van uiteindelijk één gemeente Gooi en Vechtstreek op de lange termijn een solide en robuuste oplossing is voor de bestuurskrachtproblemen op lokaal en regionaal niveau. 

Brief provincie Noord-Holland 8 november 2017

Eerste reactie burgemeester Ossel namens het college:

“Het besluit van de provincie over de volgende stap in de herindelingsprocedure is duidelijk maar niet verrassend. Het is in de lijn met de mening van de provincie dat samenwerking geen oplossing biedt voor het bestuurskrachtprobleem in de regio. De meerderheid van de gemeenteraad van Wijdemeren heeft zich juist uitgesproken voor een ambtelijke fusie met Hilversum en Gooise Meren met op termijn de vorming van één gemeente Gooi en Vechtstreek. Het college van Wijdemeren gaat de brief nader bestuderen en bespreken. Daarnaast blijven we in gesprek met de andere gemeenten in de regio over dit onderwerp."

woensdag 8 november 2017